Hovedside

Kort om Bota Vel

Bota Vel hadde sitt konstituerende møte 27. juli 1973.

image example

Fra formålsparagrafen til Bota Vel leser vi følgende: "Bota Vel er en sammenslutning av huseiere, tomteeiere, leieboere og fastboende personer innen det til en hver tid aktuelle området. Velforeningen er upolitisk. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser av bostedmessig art, og søke gjennemført nyttige tiltak til beste for alle som er bosatt i velområdet."

image link exampleBota Vel arbeider med saker som berører beboerne i området, enten det er snakk om fastboende, ferierende, barn eller voksne.
Foreningen har siden starten blant annet følgende på merittlisten:

Med andre ord arbeider foreningen for at beboerne skal få et tryggere, penere og blidere Bota