Aktuelle saker
Bota et er et tettsted i Arendal kommune.

Tettstedet består i hovedsak av eldre trehusbebyggelse, og ligger ved Oksefjorden og leden inn til Tvedestrand.

image example image link example

Mange av husene er i dag i bruk som ferieboliger, så Bota blomstrer ukene fra Jonsok til Olsok.