Merking av "Båen"

Kort om saken

"Båen" (grunne ca. 50m nord for kommunal brygge i Bota) er ikke merket, og ligger slik til at den opp gjennom årene ofte har "fått besøk". Samtidig er det et populært mål for svømmeturer for badende fra den kommunale brygga. Bota Vel ønsker båen merket. Flosta motorbåtforening har vært kontaktet, da denne foreningen tidligere har merket grunner etter oppdrag fra Arendal kommune. Denne avtalen har dessverre opphørt.

Oppgaver

Havnefogden kontaktes for å sjekke om det kan gis økonomisk støtte, eller om havnefogden kan besørge at båen blir merket.

Status

Ukjent

Veisaken | Bota brygge + bua | Fartsdumper | Merking av "Båen" | Badeplass