Veisaken

Kort om saken

Trafikken til hyttefeltet på Øytangen går i dag gjennom tettbebyggelsen i Bota. På grunn av trafikkens omfang i sommermånedene er foreningens medlemmer sterkt bekymret for sikkerheten, spesielt for alle barna som oppholder seg langs veien. Arendal kommune har satt en stopper for videre utbygging på Øytangen før ny vei utenom tettbebyggelsen er anlagt. Et nytt hyttefelt for en del av Øytangen er lagt ut til høring i Arendal kommune. Når utbyggerne får klarsignal for igangsettelse, vil dette påtvinge en ny vei. Denne veien inngår i reguleringsplanen til hyttefeltet. Det har blitt uttrykt bekymring fra velforeningens medlemmer om hvor vidt veien i det hele tatt vil bli bygget. Det er videre uklart for medlemmene hvor mange hytter som er godkjent for den gamle veien.

Oppgaver

Marius N. og Jan C. utarbeider brev der Bota vel etterlyser fremdrift. Knut E. sjekker med veivesenet om det er mulig å få til en måling (telling) av trafikken gjennom Bota til hyttefeltet. Ole E. henvender seg til Veivesenet for å flytte 30 km/t skiltet høyere opp i bakken. Ole følger opp ved å skrive nytt brev/anmodning til Veivesenet. Espen E. skal sjekke med Konrad T. Espen skal sjekke hvordan den private veien "bestyres".

Status

30-skiltet i Pila har blitt flyttet lenger opp i bakken og erstattet med et "Sone 30"-skilt. Det har i den forbindelse også kommet en fartsdump i Pila!.

Veisaken | Bota brygge + bua | Fartsdumper | Merking av "Båen" | Badeplass