Fartsdumper

Kort om saken

Det har tidligere vært forsøkt å få kommunen til å anlegge fartsdumper i Bota. Rent hypotetisk går det kanskje an å forlange fartsdumper ut i fra regelverket, men de bygges etter prioriteringer i et slunkent budsjett - Botas behov sees nok ikke på som høyt prioritert. Siden 1999 har steder som har ønsket det kunnet anlegge fartsdumper de bekoster selv. Man kan få dekket halvparten av kostnaden fra Statens Vegvesen etter søknad. Kostnaden pr. fartsdump er anslagsvis 2500 - 5000 kr. For veien gjennom Bota gjelder tre forhold: Veien fra riksvei 410 og frem til Bota brygge er fylkeskommunal, fra fylkeskommunal vei fram til snuplassen ved ”Lavas hus” er veien kommunal, og til sist er veien privat fra kommunal vei og ut til Øytangen.

Oppgaver

Det er opprettet tre grupper som hver på sin kant skal arbeide for å få fartsdumper på de tre aktuelle delene av veien gjennom Bota. Hver av gruppene kan bruke inntil kr. 5000,- av Bota Vels midler.

Status

Fartsdump har blitt anlagt i Pila (fylkeskommunal vei). Antall "arbeidsgrupper" er således redusert til to.

Veisaken | Bota brygge + bua | Fartsdumper | Merking av "Båen" | Badeplass