Badeplass ved Bota brygge

Kort om saken

Bota Vel ønsker å lette adkomsten til vannet for badende fra den kommunale bryggen i Bota, ved å montere en badetrapp.

Status

Det er OK for grunneier at adkomsten forbedres av velforeningen

Veisaken | Bota brygge + bua | Fartsdumper | Merking av "Båen" | Badeplass